Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian.