ILMU AKAN DATANG KETIKA KITA MEMBACA DAN ILMU AKAN MENETAP KETIKA KITA MENULIS.