Jafaruddin, S.Pd.I
NIK: 1108221306730001
NIP: 197306131999051001
NUPTK: 4945751652300012
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Dayah Nibong Kab.Aceh Utara,13 Juni 1973
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: PAI
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Non Sertifikasi Fiqih
Alamat : Jln Tanah Pasir Gampong Tanjong Mulieng Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara

081360020678